נפלה האבן על הקדרה, אוי לקדרה. נפלה הקדרה על האבן, אוי לקדרה